Poznaj nas lepiej

Kędzierzyn Koźle Residence

Wizualizujemy marzenia

..bo warto!

Kilka słów o projekcie

Historia która zmienia się na naszych oczach

Kędzierzyn Koźle Residence to inwestycja, która zakłada wykonanie przebudowy budynków z przeznaczeniem na funkcję mieszkalną byłej jednostki wojskowej przy ulicy Synów Pułku.
Aranżacja układu jednostek mieszkalnych została wykonana w oparciu o korytarzowy układ funkcjonalny pierwotny, z zachowaniem wymagań przepisów technicznych oraz standardów użytkowych.

Budynki zlokalizowane są jako wolnostojące. Cztery „zewnętrzne” budynki zespołu i jednen „środkowy” usytuowane są równolegle do ul. Synów Pułku a pozostałe dwa prostopadle.
Bryła budynków zachowa pierwotną geometrię i gabaryty, z niezbędnym dostosowaniem stref wejściowych, otworów okiennych i drzwiowych. 

Powiązanie komunikacyjne budynków i spójna aranżacja przestrzeni tzw. publicznej definiuje cały zespół jako jeden kompleks budynków widziany jako samodzielne osiedle.
W stosunku do pierwotnego układu okien, otwory okienne zostą powiększone, aby uzyskać doświetlenie pomieszczeń. Rytm otworów pozostanie bez zmian.

 Jednocześnie formy współczesne oraz dodane elementy dekoracyjne oraz okna dachowe nawiązują do lokalnej tradycji budowlanej.
Przewidziano aranżację mieszkań na wszystkich kondygnacjach użytkowych poszczególnych budynków, wraz z kondygnacją użytkowych poddaszy. 

Na poziomie kondygnacji piwnic przewidziano lokalizację komórek lokatorskich oraz pomieszczeń gospodarczych i technicznych.
W ramach prac elewacyjnych przewidziano zachowanie i renowację istniejącego detalu architektonicznego z zachowaniem jego materiału i formy. 

Dotyczy to w szczególności:
– cokołu kamiennego oraz fragmentów elewacji z użyciem okładziny kamiennej
– detalu kamiennego w obrębie stref wejściowych do poszczególnych budynków (opaski drzwiowe i okienne, aplikacje z głowami wojowników) 
– oryginalnych opraw oświetleniowych zachowanych na narożach w części budynków.

Bardzo wiele uwagi zostanie poświęcone zagospodarowaniu przestrzeni wspólnej ze szczególnym naciskiem na utrzymanie obecnego starodrzewia. Na obszarze 3 hektarowej działki powstaną liczne alejki z ławkami oraz place zabaw dla dzieci.